Plan lekcji
D.Presnal (DP) W.Drzyzgiewicz (WD) S.Kasprzak (SK)
B.Przybylski (BP) B.Cichańska (BC) M.Drab (MD)
L.Matuszewska (LM) S.Kubica (KY) J.Muzioł (MJ)
A.Banasz (AB) B.Laskowska (BL) A.Baran (Ba)
T.Jakubiec (TJ) K.Grus-Matyla (KM) M.Andrysiak (An)
E.Buchholz (EB) M.Borucka (MB) D.Wierzbicka-Kanarek (KD)
J.Jelińska (JJ) M.Malczewska (MM) A.Sudnikowicz (AS)
K.Jakubowska-Kargol (JK) A.Krupowicz (Kz) J.Masianis (JM)
A.Chowra (AC) Z.Finka (ZF) M.Sikora (SM)
N.Bogacka (NB) A.Kieca (Ki) E.Gerasimow (EG)
K.Cimcioch (KC) J.Zalewska (JZ) E.Ludka (EL)
M.Skibicka (MS) M.Buszka (Bu) A.Olechnowicz-Olejnik (AO)
L.Jasiak (LJ) K.Witosławska (KW) M.Juszczak (JU)
S.Graczyk (SG) M.Kozera (Ko) A.Sobańska (So)
B.Kula (KL) K.Pettke (KP) A.Matyla (MA)
T.Róg (TR) M.Książek-Róg (MK) E.Wącisz (WE)
R.Matejek (RM) I.Stadnik-Kłos (IS) L.Komasińska (LK)
N.Zarzycka (NZ) J.Olszewska (OJ) K.Różnowska (KR)
R.Subdarzewski (RS) R.Wącisz (RW) R.Kosmatka (RK)
M.Oryszak (MO) J.Czarnecka (JC) S.Kąkol (KS)
D.Śliwiński (DŚ)