CICHY BOHATER 

 

Samorząd Uczniowski ogłasza plebiscyt na “Cichego bohatera”. Jeśli znasz kogoś z naszej szkoły, kto bezinteresownie pomaga innym, ma wielkie serce i nie zważa na trudności – zgłoś takiego kandydata swojemu wychowawcy lub w s. 220 u opiekuna SU do 15.04.2024r. 

Nominowanym do tytułu może zostać uczeń lub pracownik naszej szkoły, który wykazał się uczciwością, bohaterstwem lub inicjatywą i chęcią niesienia pomocy innym. Prawo do zgłoszenia kandydata ma cała społeczność szkolna. 

SU 

 

 
Skip to content