... ALL OTHER SCRIPTS MUST BE PLACED BELOW Kontakty w Zespole Szkół Towarzystwa Salezjańskiego w Pile

DANE KONTAKTOWE

 

Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego w Pile (ZSTS)

Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego (LOTS) im. św. Jana Bosko w Pile
adres:ul. Dembowskiego 4, 64-920 Piła
e-mail:szkola@zsts.pl
ważniejsze telefony:sekretariat:
tel./fax (67) 212 05 05 
ks. ekonom - wew. 19
pokój nauczycielski - wew. 21
sala gimnastyczna - wew. 44
pedagog - wew. 45
biblioteka - wew. 16
Zachęcamy Rodziców do wyrażania opinii, sugestii oraz przysyłania uwag i spostrzeżeń na adres szkola@zsts.pl lub do kontaktu indywidualnego z nauczycielami i dyrekcją szkoły.
UWAGA!! Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:30

 

Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego w Pile

Salezjańska Szkoła Podstawowa (SSP) im. Jana Pawła II w Pile
adres:ul. gen Władysława Andersa 34, 64-920 Piła
e-mail:pila@spsalezjanska.pl
szkola@zsts.pl
ważniejsze telefony:sekretariat:
telefon: +48 67 215 77 70
Fax: +48 67 215 77 71
www.spsalezjanska.pl

 

Salezjańska Szkoła Podstawowa w Pile

ZSTS >> LOTS

ZSTS >> SSP

Skip to content