... ALL OTHER SCRIPTS MUST BE PLACED BELOW ZSTS w Pile >> Czesne na rok szkolny 2022/2023

Czesne na rok szkolny 2022/2023

 

 

LICEUM


Klasy 1-3 LOTS
od 01.09.2022 r. czesne dziecka w LOTS w Pile, to kwota w wysokości 5920 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych) na jeden rok szkolny 2022/2023. Czesne może być rozłożone na 12 miesięcy w wysokości od września do grudnia 2022 r. rata miesięczna wynosi 480 zł od stycznia do sierpnia 2023 r. rata miesięczna wynosi 500 zł. Czesne za dany miesiąc należy uiszczać do 15 dnia poprzedniego miesiąca .przekazem bankowym na konto BNP Paribas Bank Polska SA. Każdy uczeń ma swój indywidualny numer konta podany w e-dzienniku.

Klasy 4 LOTS
od 01.09.2022 r. czesne dziecka w LOTS w Pile, to kwota w wysokości 5920 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych) na jeden rok szkolny 2022/2023. Czesne może być rozłożone na 10 miesięcy w wysokości od września 2022 r. do czerwca 2023 r. rata miesięczna wynosi 592 zł. Czesne za dany miesiąc należy uiszczać do 15 dnia poprzedniego miesiąca przekazem bankowym na konto BNP Paribas Bank Polska SA. Każdy uczeń ma swój indywidualny numer konta podany w e-dzienniku.SZKOŁA PODSTAWOWA


Klasy 7 SSP
od 01.09.2022 r. czesne dziecka w SSP klasa 7 w Pile, to kwota w wysokości 5920 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych) na jeden rok szkolny 2022/2023. Czesne może być rozłożone na 12 miesięcy w wysokości od września do grudnia 2022 r. rata miesięczna wynosi 480 zł od stycznia do sierpnia 2023 r. rata miesięczna wynosi 500 zł. Czesne za dany miesiąc należy uiszczać do 15 dnia poprzedniego miesiąca przekazem bankowym na konto BNP Paribas Bank Polska SA . Każdy uczeń ma swój indywidualny numer konta podany w e-dzienniku.

Klasy 8 SSP

od 01.09.2022 r. czesne dziecka w SSP klasa 8 w Pile, to kwota w wysokości 5920 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych) na jeden rok szkolny 2022/2023, podczas pobierania nauki. Czesne może być rozłożone na 10 miesięcy w wysokości od września 2022 r. do czerwca 2023 r. rata miesięczna wynosi 592 zł. Czesne za dany miesiąc należy uiszczać do 15 dnia poprzedniego miesiąca przekazem bankowym na konto BNP Paribas Bank Polska SA. przekazem bankowym na konto BNP Paribas Bank Polska SA . 68 1600 1084 1844 7211 9000 0001.

 

Edycja: 2023-03-31

Odwiedziny: 192

 

Skip to content