Czesne na rok szkolny 2023/2024

 

LICEUM


Klasy 1-3 LOTS

Od 01.09.2023 r. czesne ucznia w LOTS w Pile, to kwota w wysokości 7350 zł (słownie: siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) na jeden rok szkolny 2023/2024.Czesne może być rozłożone na 12 miesięcy w wysokości 550 zł od września 2023r. do marca 2024r. Natomiast od kwietnia 2024 r. do sierpnia 2024 r. rata wynosi 700 zł. Czesne za dany miesiąc należy uiszczać do 15 dnia poprzedniego miesiąca .przekazem bankowym na konto BNP Paribas Bank Polska SA.

Każdy uczeń ma swój indywidualny numer konta podany w e-dzienniku, który będzie widoczny po dziesiątym września 2023r. 

Klasy 4 LOTS
Od 01.09.2023r. czesne ucznia klasy maturalnej w LOTS w Pile, to kwota w wysokości 6870 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych) na jeden rok szkolny 2023/2024. Czesne może być rozłożone na 10 miesięcy w wysokości 660 zł od września 2023r. do marca 2024r. Natomiast od kwietnia 2024 r. do czerwca 2024 r. rata wynosi 750 zł. Czesne za dany miesiąc należy uiszczać do 15 dnia poprzedniego miesiąca przekazem bankowym na konto BNP Paribas Bank Polska SA.

Każdy uczeń ma swój indywidualny numer konta podany w e-dzienniku, który będzie widoczny po dziesiątym września 2023r.

 

 

 SZKOŁA PODSTAWOWA


Klasy 1-7 SSP
Od 01.09.2023r. czesne ucznia w SSP w Pile, to kwota w wysokości 7350 zł (słownie: siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) na jeden rok szkolny 2023/2024.Czesne może być rozłożone na 12 miesięcy w wysokości 550 zł od września 2023r. do marca 2024r. Natomiast od kwietnia 2024 r. do sierpnia 2024 r. rata wynosi 700 zł. Czesne za dany miesiąc należy uiszczać do 15 dnia poprzedniego miesiąca .przekazem bankowym na konto BNP Paribas Bank Polska SA.

Każdy uczeń ma swój indywidualny numer konta podany w e-dzienniku, który będzie widoczny po dziesiątym września 2023r.

 

Klasy 8 SSP

Od 01.09.2023r. czesne ucznia klasy ósmej w SSP w Pile, to kwota w wysokości 6870 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych) na jeden rok szkolny 2023/2024. Czesne może być rozłożone na 10 miesięcy w wysokości 660 zł od września 2023r. do marca 2024r. Natomiast od kwietnia 2024 r. do czerwca 2024 r. rata wynosi 750 zł. Czesne za dany miesiąc należy uiszczać do 15 dnia poprzedniego miesiąca przekazem bankowym na konto BNP Paribas Bank Polska SA.

Każdy uczeń ma swój indywidualny numer konta podany w e-dzienniku, który będzie widoczny po dziesiątym września 2023r.

Opłata za świetlicę w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 50 zł.PRZEDSZKOLE


SP
Od 01.09.2023 r. czesne dziecka w SP w Pile wynosi 450 zł.

Czesne za dany miesiąc należy uiszczać do 15 dnia poprzedniego miesiąca przekazem bankowym na konto BNP Paribas Bank Polska SA. przekazem bankowym na konto  17 1600 1462 1878 7782 2000 0001

 

Edycja: 22 czerwca 2024

 

Skip to content