CICHY BOHATER 

 

Samorząd Uczniowski ogłasza plebiscyt na ?Cichego bohatera?.

Jeśli znasz kogoś z naszej szkoły, kto bezinteresownie pomaga innym, ma wielkie serce i nie zważa na trudności – zgłoś takiego kandytata swojemu wychowawcy lub w s. 220 u opiekuna SU do 24.03.2023r. 

Nominowanym do tytułu może zostać uczeń lub pracownik naszej szkoły, który wykazał się uczciwością, bohaterstwem lub inicjatywą i chęcią niesienia pomocy innym.

Prawo do zgłoszenia kandydata ma cała społeczność szkolna. Ogłoszenie zwycięzcy plebiscytu nastąpi 30.03.2023r. 

 
SU
 
Skip to content