DIAGNOZA

 

Postępowanie aby móc zdiagnozować połączenie internetowe.

Poniższe należy wykonać i zapamiętać   >>> zanim wystąpi problem<<<<

POBIERAMY PONIŻSZY PLIK: DIAGNOZA.EXE i zapisujemy go na pulpicie.

PLIK DIAGNOZA do pobrania.

Plik na pulpicie wygląda tak:

W przypadku wystąpienia problemów z Internetem uruchamiamy plik klikając na niego 2 razy.

W polu wpisujemy numer klas w której wystąpił problem.

PROGRAM WYMAGA ABY NIE ZAMYKAĆ TEGO OKNA

Po zakończeniu działania NARZĘDZIA pojawi się poniższe okno > a w oknie komunikat o tym że w pliku tekstowym o nazwie klasy zapisano wyniki diagnozy.

 

PLIK ZAPISZE SIĘ NA PULPICIE i będzie miał nazwę numeru klasy.

Plik proszę wysłać na adres mkozera@zsts.pl

W pliku znajdują się informacje, dzięki którym będzie można zdiagnozować problem.

 

ISTOTNE JEST JEDNAK ABY DIAGNOZĘ uruchomić zaraz jak problem wystąpi, bez wcześniejszego resetowania komputera.

 

Skip to content