Generacja zmiany

 

Podczas lekcji Biznes i Zarządzanie klasa 1a uczyła się rozwiązywać problemy podczas gry Generacja  Zmiany. Celem gry przygotowanej przez organizacje wspierającą realizację projektów społecznych w liceum Zwolnieni Z Teorii, jest rozwinięcie empatii wśród uczniów. 

Zadaniem młodzieży jest wyszukanie problemu, przedstawionego na obrazku kart, w swojej najbliższej okolicy. Kreatywnie zaproponowanie rozwiązania problemu w oparciu o Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ i wygenerowanie innowacyjnych rozwiązań. 

 

 
Skip to content