Historia Salezjańskiego Przedszkola w Pile (SP)

 

   Salezjańskie Przedszkole im. św. Dominika Savio jest niepubliczną placówką oświatowo-wychowawczą mieszczącą się w budynku przy ul. Andersa 34 w Pile.

     Naszym głównym celem jest stworzenie dzieciom takiego otoczenia, które pozwoli im odkryć świat, zdobywać różne doświadczenia, osiągać sukcesy, choćby najdrobniejsze, ale ich własne.

 

    Współdziałamy z rodziną na rzecz pomocy dziecku w jego wszechstronnym i harmonijnym rozwoju, w tworzeniu przez nie jego własnej i niepowtarzalnej osobowości oraz wprowadzamy wychowanka w kulturę i wartości chrześcijańskie.  

   

 

Skip to content