Koło przyjaciół Armii Krajowej

 

http://www.youtube.com/watch?v=oOGiWx3hagU

Przekazanie szkolnemu Kołu Przyjaciół AK,

sztandaru Światowego Związku Żołnierzy AK

SZKOLNE KOŁO WIELKOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA

 PAMIĘCI ARMII KRAJOWEJ

   Szkolne Koło WSPAK, działające przy Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Salezjańskiego w Pile, kultywuje tradycję i pogłębia wiedzę uczniów o Polskim Państwie Podziemnym (1939-1945) i jego sile zbrojnej – Armii Krajowej. Utrwala znaczenie Armii Krajowej w walce o niepodległość i honor narodu polskiego. Kształtuje patriotyczne i chrześcijańskie postawy obywatelskie. Celem działalności Koła jest także podtrzymywanie etosu Armii Krajowej przez młode pokolenie.

    Młodzi przyjaciele AK organizują uroczystości patriotyczne w szkole, aktywnie uczestniczą w uroczystościach wojewódzkich, powiatowych i miejskich. Nasi uczniowie reprezentują Szkolne koło WSPAK w Pocztach Sztandarowych. Liceum Salezjańskie w Pile spotkał wielki zaszczyt przejęcia opieki nad sztandarem Światowego Związku Armii Krajowej Oddział w Pile, uroczystość przekazania sztandaru odbyła się 14 lutego 2013 roku. Kombatanci AK są z szacunkiem i wdzięcznością witani przez uczniów gimnazjum i liceum nie tylko podczas oficjalnych uroczystości, spotykania odbywają się na lekcjach wychowawczych i zajęciach pozalekcyjnych. Ostatnie miało miejsce podczas rajdu kombatanckiego w dniach 06.09.2013 r. na terenie pn-wsch Polski.

    Najbliższym celem jest zbieranie i upowszechnianie informacji o życiu i działalności lokalnych żołnierzy Armii Krajowej.

    Regularnie organizujemy wycieczki edukacyjne do miejsc pamięci, muzeów, uczestniczymy w sesjach Poznańskiego Klubu “Grota” przy IPN i UAM. Wśród członków Koła WSPAK popularnością cieszą się spektakle teatralne i filmy poświęcone żołnierzom AK.

    Idea Polskiego Państwa Podziemnego, wpisana w tradycyjną dewizę “Bogu i Ojczyźnie”, jest spójna z salezjańskim przesłaniem wychowania młodych na “dobrych obywateli i gorliwych chrześcijan”

   Dyrekcja i wychowawcy z radością przyjmują zaangażowanie uczniów w działalność patriotyczną Koła Przyjaciół Armii Krajowej.

                   

Skip to content