Oceny na I półrocze

 

13 XII 2021r. –  ostateczny termin wystawiania przewidywanych ocenach niedostatecznych na I półrocze w klasach 7 i 8 SSP oraz LOTS.

14 XII 2021r. – ostateczny termin wystawiania przewidywanych ocen ze wszystkich przedmiotów na I półrocze w klasach 7 i 8 SSP oraz LOTS.

Skip to content