Plan zajęć pozalekcyjnych

 

Plan zajęć pozalekcyjnych 2023/24 w SSP

LEKCJA PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
5.          NAUKA PŁYWANIA

GR. I

6. KÓŁKO PLASTYCZNE DLA KL. 1-3

P. KARPIŃSKA S. 118

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE DLA KLASY 2B

P. LISIECKA S.112

KÓŁKO ORIGAMI DLA KLAS 2 I 3

P. LISIECKA S. 112

KOŁO J. NIEMIECKIEGO

P. ANDRYSIAK S.218

NAUKA PŁYWANIA

GR. II

  ·               ZAJ. WYRÓWNAWCZE
Z MATEMATYKI

P. BUCHHOLZ S.220

JĘZYK ANGIELSKI NA WESOŁO
KL. 2-3

P. STADNIK-KŁOS     S.210

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE KL. 1

P. KARPIŃSKA  S. 118

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE DLA KLASY 2A

·         P. RUMIŃSKA S.111

 

ZAJ. WYRÓWNAWCZE KL.3

P. ZDANOWSKA-GRELA S.209

 
      KÓŁKO POLONISTYCZNE KL. 2-3

P. RUMIŃSKA S.111

 
7. KOŁO J. POLSKIEGO

P. LASKOWSKA S. 217

JĘZYK ANGIELSKI DLA KL.1-2

P. ZARZYCKA S.200

KÓŁKO J. ANGIESKIEGO

P. STADNIK-KŁOS

S.210

KÓŁKO J. ANGIELSKIEGO

P. KOMASIŃSKA

S.214

NAUKA PŁYWANIA GR. III
PIŁKA NOŻNA IV – VI

P. MALARZ

JĘZYK HISZPAŃSKI KL.1-3 KOŁO HISTORYCZNE

P. CHOWRA    S. 212

KÓŁKO INFORMATYCZNE
DLA KL.4-7 S.213
KOŁO GEOGRAFICZNO-BIOLOGICZNE
P. LUDKA S. 209
KÓŁKO MATEMATYCZNE ROZSZERZAJĄCE DLA KLAS 4 I 5 P. BUCHHOLZ S.220     ZAJ. WYRÓWNAWCZE

Z MATEMATYKI kl. 7

 P. JELIŃSKA S. 215
 (CO DWA TYGODZNIE)

 
      KÓŁKO MATEMATYCZNE KL. 2-3     S.209

P. ZDANOWSKA-GRELA

 
KOŁO MATEMATYCZNE KL. 6

P. JELIŃSKA S.215

    JĘZYK HISZPAŃSKI KL.1-3  
8. ZESPÓŁ WOKALNY

P. PETTKE
S. 116

ZAJĘCIA WYRÓW. Z J. POLSKIEGO

 P. BANASZ   S.211

KOŁO TEATRALNE

P. BANASZ S.211

   
  JĘZYK HISZPAŃSKI KL. 4-7   ZAJ. WYRÓWNAWCZE

Z MATEMATYKI kl. 7
 P. JELIŃSKA S. 215
(CO DWA TYGODZNIE)

 
  ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
 P. KOMASIŃSKA S.214
  ZAJĘCIA DODATKOWE
 Z CHEMII

P. KIECA S. 220

 
      JĘZYK HISZPAŃSKI KL. 4-7  
9. KOŁO J. NIEMIECKIEGO

P. ANDRYSIAK S.218

       
DZIAŁAMY KREATYWNIE- ZAJĘCIA PLASTYCZNE
P. PETTKE
S.116
       

 

Skip to content