Pomagamy, jak umiemy!

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych koleżanek i kolegów z Ukrainy, uczniowie klasy 3D postanowili zebrać fundusze na zakup podręczników i ćwiczeń do nauki języka polskiego dla obcokrajowców. Dzięki drobnym wpłatom udało się uzbierać kwotę potrzebną na zakup 25 zestawów książek. Mamy nadzieję, że chociaż w ten sposób ułatwiliśmy naszym wschodnim braciom wejście w nową rzeczywistość edukacyjną, a także do nowego środowiska szkolnego.

Skip to content