Rekrutacja do LOTS

 

 


Nabór odbywa się na podstawie:

Dokumentów:

oraz

  • oryginał świadectwa ukończenia klasy VII szkoły podstawowej
  • opinia proboszcza
  • kserokopia aktu urodzenia
  • 4 zdjęcia

Po otrzymaniu:

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 
  • zaświadczenie z Egzaminu Ósmoklasisty

Uczymy języka angielskiego (język wiodący) i języka niemieckiego z podziałem na grupy według stopnia zaawansowania oraz języka francuskiego (kontynuacja). 

Zapraszamy!

 

 

Skip to content