Zajęcia dodatkowe dla uczniów klas siódmych

 

Polski bez byków
Matematyka – wychodzę na plus
To hasła przewodnie zajęć dodatkowych dla uczniów klas siódmych. Podczas zabawy trenujemy i powtarzamy.
Skip to content